Aktuality

Sledujte naše aktuality na jednom místě!

Praha 7 vyčlenila pět bytů, které budou nabídnuty zájemcům.

Praha 7 vyčlenila pět bytů, které budou nabídnuty zájemcům.

Praha 7 vyčlenila pět bytů, které budou nabídnuty zájemcům formou obálkové soutěže. 

Byty však v tuto chvíli nejsou určeny k okamžitému nastěhování. Nutné opravy provede budoucí nájemce. Praha 7 mu za to poskytne dočasnou slevu z nájemného. 

 „Chceme touto cestou zajistit pronájem, údržbu a řádné užívání bytů, které jsou ve zhoršeném technickém stavu. Nejedná se o prostory vybydlené nebo takové, které by potřebovaly generální rekonstrukci. Všechny byty jsou mimo jiné po revizi elektrických rozvodů. Je zde však třeba zajistit úpravy, jako je instalace kuchyňské linky či sporáku, rekonstrukce podlah, nové dveře, vymalování a podobně,“ uvedl Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty Prahy 7.

Zájemci o pronájem volných bytových jednotek se mohou do soutěže přihlásit nejpozději do středy 16. prosince, do 12 hodin.

Soutěž bude probíhat obálkovou metodou za nejvyšší nabídnuté nájemné. Nabídka však musí dosahovat výše minimálně 142,- Kč/m2/měsíc, což je zhruba o čtvrtinu méně, než činí současné nájemné v místě a čase obvyklé.

Při podpisu nájemní smlouvy se nový nájemník zaváže do půl roku uvést byt do řádného stavu, tedy na vlastní náklady zrealizovat požadované úpravy. V okamžiku, kdy budou práce provedeny a schváleny městskou částí, bude nájemci přiznána sleva na nájemném. Touto cestou se mu postupně vrátí vynaložené náklady.

„Všechny práce jsou navrženy a náklady vyčísleny podle manuálu oprav, který městská část používá pro rekonstrukce svých bytů od léta tohoto roku. Jedná se o základní standard, pod který nájemce nemůže jít. Po dohodě si však může do bytu pořídit kupříkladu dražší sporák nebo lepší podlahu. Sleva na nájemném však bude i v tomto případě uplatněna v původně vyčíslené základní výši. Je tedy na nájemnících, za co si budou chtít v bytě připlatit,“ doplnil místostarosta Kamil Vavřinec Mareš.

Praha 7 v následujících měsících vyhodnotí, jak se pilotní projekt samooprav uplatní v praxi. Následně má vytipováno dalších 10 – 15 bytů, které by bylo možné tímto způsobem pronajmout.

Veškeré podrobné informace a podmínky soutěže jsou obsaženy v záměrech pronájmu, zveřejněných na úřední desce Prahy 7 (níže):

U Smaltovny byt 11

U Smaltovny byt 13

U Smaltovny byt 22

U Smaltovny byt 39

U Smaltovny byt 61