Aktuality

Sledujte naše aktuality na jednom místě!

Daň z nabytí stále platí prodávající

Daň z nabytí stále platí prodávající

Již dříve jsme vás informovali o situaci, kdy další novela obč. zákoníku řeší sjednocení pojmů s dojmy. Tedy původní termín daň z převodu nemovitosti se novelou obč. zákoníku změnil na daň z nabytí. Důvody jsou zřejmé. V případě, kdy je poplatníkem daně z nabytí prodávající, je kupující ručitelem za úhradu této daně. Bylo by tedy logické, aby byl plátcem daně z nabytí kupující.

Původně plánovaný termín změny, kdy poplatníkem daně z nabytí bude ze zákona nabyvatel a nikoli prodávající, měl vstoupit v platnost 1. dubna 2016, ten se však opět odkládá. Zatím je jako nejbližší předpokládaný termín stanoven 1. červenec 2016. Uvidíme, jaká bude realita.

Ti, kdo aktuálně řeší převod nemovitosti formou úplatného převodu (kupní smlouvou), mají tedy stále možnost volby, protože se prodávající a kupující mohou dohodnout na tom, že poplatníkem daně z nabytí bude kupující. Zákon to nezakazuje.

Co nastane, jakmile změna vejde v platnost? Přiznání k dani z nabytí bude podávat kupující a stejně tak bude i plátcem daně z nabytí. Je důležité si uvědomit, že v tom okamžiku již daň z nabytí nebude součástí kupní ceny, čímž se i sníží daňový základ jako takový pro samotného plátce. Také se tím zruší institut ručitelství.

Příklad: 

Rodinný dům s cenou 1.800 000,- Kč

daň z nabytí platí prodávající ve výši 72.000,- Kč (4% z kupní ceny)

Prodávající tedy získává “na svůj účet” 1.728 000,-

Kupující zaplatí 1.800 000,-

Nový stav:

Rodinný dům s cenou 1.728 000,- Kč

daň z nabytí platí kupující ve výši 69.120,- Kč (4% z kupní ceny)

Prodávající tedy získává “na svůj účet” 1.728 000,-

Kupující zaplatí 1.797 120,-