Aktuality

Sledujte naše aktuality na jednom místě!

Konec obtěžování sousedy spalováním plastů?

Konec obtěžování sousedy spalováním plastů?

Hurá, dalo by se říci. Vy, kdo z Vás, kteří bydlíte v malém městě nebo na vesnici, jste se určitě již setkali s problémem, kdy ulici, ve které bydlíte, zaplní dusivý a zapáchající kouř od blízkého souseda, který zkrátka topí vším, co mu přijde pod ruku. Jak se však bránit? Můžete problém nahlásit na místním úřadě, můžete zavolat hygienu, můžete pozvat městskou policii….ve skutečnosti se však nestane vůbec nic. Nikdo v podstatě nemůže vstoupit do obydlí svobodného občana kvůli kontrole, čím topí. Evropská Unie tlačí na dodržování pravidel týkající se ochrany ovzduší, vyhlašují se dotační granty na ekologické vytápění odpadků… Přesto se často, v okamžiku vjezdu do některé z našich obcí, začnete dusit a zavíráte okna v autě.

A tak naši zákonodárci dali dohromady a schválili novelu zákona o ochraně ovzduší.

A co je cílem schvalovaného zákona?

Hlavním cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ochraně ovzduší”) je naplnit závazky přijaté v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti nízkoemisních zón, zajistit plnou transpozici předpisů Evropské unie a posílit ochranu ovzduší a lidského zdraví před působením emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší, a to zejména prostřednictvím úpravy nových kontrolních pravomocí orgánů ochrany ovzduší, které umožní efektivnější vymáhání zákonem stanovených povinností. Mimo jiné mezi hlavní body novely patří:

a) Zakotvení pravidel pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón

b) Možnost přímé kontroly provozu spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech

Pokud bude tedy dokončen celý legislativní proce, mohli bychom se dočkat situace, že od 1.1.2017 se v případě, že se opakovaně dostaneme do situace popsané výše a dojde nám trpělivost se záchvaty kašle vašeho astmatického potomka, budeme se moci přímo postarat o změnu. Má to však určité předpoklady. Zejména je třeba nezbedného souseda alespoň půl hodiny natáčet. Tedy ne přímo jeho, ale komín na jeho domě, aby bylo prokazatelné, že se nejedná o závadný kouř z pouhého zatápění, ale je evidentní, že se spaluje něco, co se nemá. Také zavolat policii bude na místě kvůli podložení samotného podezření. Jev také musí být sledován opakovaně. Důkazní břemeno je totiž na Vás jakožto na stěžovateli. Posléze, když shromáždíte veškeré důkazy, odevzdáte dokumenty na místně příslušném úřadě, ten, kdo ohrožuje Vaše zdraví, dostane výzvu k odstranění a pokud nesjedná nápravu, budou pověření pracovníci úřadů oprávněni ke vstupu do obydlí a kontrole spalování…..

,,Průměrná obec, v níž její obyvatelé používají k vytápění svých obydlí tuhá paliva, může vyprodukovat srovnatelné množství dioxinů jako jedna velká spalovna odpadů. Spalovny odpadu oproti domácím topeništím podléhají přísné kontrole z hlediska jejich provozu a emisí znečišťujících látek,” říká ministr Brabec.

A co si o návrhu zákona myslet? Novela jistě bude mít mnoho příznivců i odpůrců. Řeší se problematika práva ochrany soukromí i ústavní právo na čisté ovzduší. Novela také vytváří prostor pro vícero dotazů. Např. nevím však jistě, jak se bude prokazovat zápach z podobného spalování, někdy totiž ten samotný kouř není v rámci zástavby dobře viditelné. Ale věc je veskrze pozitivní a určitě je třeba motivovat obyvatele k výměnám v současné době již naprosto nevyhovujícím spalovacím zařízení, které jsou ekologičtější a zejména neumožňují spalování podomácku vyráběných “briket”.