Aktuality

Sledujte naše aktuality na jednom místě!

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 47. schůzi dne 1.6.2016 schválila návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Hlavní změny spočívají ve změně poplatníka daně, kterým by měl být nově nabyvatel, tedy kupující. V případě, že zákon posvětí Senát ČR, který má projednání zařazené na pořad dne 14.7.2016 a v případě schválení posléze podepíše prezident republiky, lze očekávat platnost tohoto zákona ve druhé polovině letošního roku. Další změny, které vyplývají z tohoto zákona, přinesou zrušení záruky na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. Tzn., že v případě, že kupující neuhradí, nebude příslušný finanční úřad daň vymáhat po prodávajícím. Dalšími změnami ve zkratce jsou: daň bude nově požadována i při prodloužení lhůty práva stavby; zpřesňuje výklad pro daň z inženýrské sítě, které se váže k úplatnému nabytí práva k budově a pro zjištění daně se zvyšuje srovnávací daňová hodnota ze 75% na 100% směrné hodnoty nebo ze zjištěné ceny.

Budeme u nás bedlivě sledovat schvalovací proces tohoto zákona v Senátu ČR a potažmo, jak se na to bude „tvářit“ náš prezident. Budeme Vás průběžně informovat.